Hexa-C

Hexa-C حلقه گمشده خمکاری دقیق!


پرس بریک های C فریم از دو طرف فریم کناری ( هوزینگ) و قسمت پایینی و تکیه گاههای اتصالی تشکیل شده است. و سیلندرهای فشار و بیم بالا رویه قسمت بالایی بدنه سوار می شوند.

به خاطر این فریم C شکل، هنگام خمکاری علی رغم استحکام و تقویت بدنه، همواره خمشی به سمت عقب در بدنه اتفاق می افتد ( تصویر بالا) که در نتیجه آن ابزار بر روی بیم بالا از مرکز ابزار در بیم پایین که ثابت است خارج می شود.

در تئوری، جکهای دو طرف بصورت کاملا سینکرونایز می بایست عمل کنند ؛ با این وجود در عمل اینطور نیست و تناژ مورد نیاز درهرجک تحت تاثیر عواملی همچون: تغییر آنالیز ورق در طول خم، تغییر سختی در طول خم،وجود سوراخ در قسمتی از خم و نیز تغییر ضخامت جزیی در طول خم و عواملی از این دست، سبب تغییر تناژ در دو سر خم می شود.

این تغییر تناژ در دو سر خمکاری، سبب تغییر مقدار خمش در بدنه دستگاه می شود و این مقدار خمش تحت تاثیر عوامل گفته شده در بالا در هر بار خمکاری متفاوت خواهد بود و در نتیجه آن، مقدار نیروی وارد شده به خم در هر بار خمکاری متفاوت شده، به این ترتیب در صورت عدم کنترل این خمش، زاویه خم در دو سر خمکاری یکسان نخواهد بود و نیز تکرار پذیری وجود ندارد.

بنابر این در صورتی که یک خم با کیفیت و با زوایای یکسان در دو سر میخواهید تولید کنید، اثر خمش بدنه کنترل و یا جبران شود.

برخی ماشین های گران قیمت از تجهیزاتی برای خواندن مقدار این خمش و در نهایت محاسبه مقدار نیروی جبران در کنترلر استفاده می کنند که این روش بسیار گران قیمت می شود و ماشینهای این چنینی ماشینهایی با قیمت بالا هستند.

Hexa-C  حلقه گمشده خمکاری دقیق!
Frame deflection
Adira Hexa-C Patent
Adira Hexa-C Patent

Adira Hexa-C Patent

Hexa-C Frame
Hexa-C Frame
Old Frame
Old Frame
Hexa-C
Hexa-C

مقایسه خمکاری با سیستم قدیمی و سیستم جدیدکاهش انحراف زاویه ای از 2 به 0.5 درجه!
کاهش انحراف زاویه ای از 2 به 0.5 درجه!
تفاوت استفاده و عدم استفاده از Hexa-C  در انحراف زاویه ای!
تفاوت استفاده و عدم استفاده از Hexa-C در انحراف زاویه ای!

مزایای استفاده از Hexa-C  • افزایش کیفیت و دقت خمکاری و تولید خمهایی یکسان و تکرار پذیر با حذف انحراف زاویه ای، بدست آمدن خمهایی بازوایای یکسان در دو سر و وسط هم
  • افزایش بازدهی و افزایش تولید به واسطه تکرار پذیری بالا و کاهش زمان ست آپ
  • کاهش استهلاک ماشین : همراستایی ابزار بالا و پایین باعث می شود با تناژ کمتری خم مورد نظر بدست بیاید
  • کاهش استهلاک ابزار بواسطه همراستایی با ابزار پایین

ارتباط با ما